Menu
Keran alue
Keran alue

KEran HAllit 

TeKee tilAa ASUmIseLLe.

Keran alue

VANHA KeRa

Keran Hallit toimivat aiemmin Inexin logistiikkakeskuksena, jonka läpi kulki lähes puolet Suomessa myytävästä ruoasta. S-ryhmän logistiikkakeskus ehti toimia halleissa 53 vuotta ja tuona aikana ”Kilossa” ehdittiin työllistää noin 30 000 henkilöä. Monella espoolaisella onkin omakohtaista kokemusta Keran Halleista jo logistiikkakeskuksen ajoilta! Logistiikkakeskuksen toiminta siirtyi Sipoon Bastukärriin 2019. Saman vuoden lopussa tehtiin ensimmäiset väliaikaiskäyttöjen vuokrasopimukset ja Keran Halleille alkoi syntyä uutta toimintaa.

Keran Hallit ovat väliaikaiskäytössä, tuoden alueelle uutta elämää. Muutaman vuoden päästä hallit jäävät historiaan, kun Keran alueelle rakentuu kokonaan uusi  urbaani asuinalue.

(Alla: SOK:n keskusvarasto vuonna 1975)

Keran alue

Uusi Kera

Keran Hallit tekee tilaa asumiselle tulevien vuosien aikana, kun alue muuntuu entisestä Kilon logistiikkakeskuksesta Keran asuinalueeksi. Väliaikaiskäytön aikana Keran Halleihin mahtuu pienen kylän verran aktiivista toimintaa, mutta viidentoista vuoden päästä alueella asuu pienen kaupungin verran asukkaita. Keran Hallien tontille suunnitellaan asuinaluetta noin 6 500 asukkaalle, joka vastaa Kristiinankaupungin väestöä. Junaradan pohjoispuoli huomioiden alueelle muuttaa asukkaita noin Forssan verran, sillä myös pohjoispuolta kehitetään asemakaavoituksen myötä asumiseen.

Keran keskusta kehittyy juna-aseman ympäristöön, jonne tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut keskittyvät. Kävelyreitit ja toriaukiot yhdistävät keskustan virkistysalueisiin. Alueen rakennuksissa ja ulkotiloissa panostetaan laadukkaaseen rakentamiseen.

Keran alue

Keran uuden kaupunginosan kehittyminen alkaa radan eteläpuolelta Keran hallien ympäriltä. Tätä seuraa radan pohjoispuolen teollisuusalueen muuntuminen asuinalueeksi. Myöhemmin myös Keran Hallien eteläpuolella sijaitseva Kutojantien alue uudistuu.

Kutojan alueen läpi kulkevan bulevardin varrelle rakennetaan sekä asuinrakennuksia että liiketiloja. Päätavoitteena on yhdistää kiinnostavalla tavalla vanhaa ja uutta. Alueelle on tavoitteena luoda myös julkisia palveluja ja virkistysmahdollisuuksia.

Tällä hetkellä Kutojan alueella on useita käyttämättömiä toimistotiloja, joiden uudistaminen on suunnitteilla. Alueella sijaitseva Kierrätyskeskus tuottaa kuitenkin jo nykyisin alueelle asiakasvirtoja. Tyhjiä tiloja on mahdollista muuttaa asuinkäyttöön, erilaiseen työpajakäyttöön, kulttuuritoiminnan keskuksiksi tai taiteilijoiden studioiksi.

Ekologinen Kutoja on monien mahdollisuuksien alue. Siitä on mahdollista kehittää monimuotoinen käsityön ja kokeilevan taiteen keskus, joka tukee kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja uuden ajan urbaanituotantoratkaisuja.

WWW.ESPOO.FI/KERA